Co o mně říkají

Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu

Ráda jsem pracovala s týmem profesionálů pana Motzkeho. Oceňuji jejich vysokou odbornost, pečlivost, flexibilitu a vstřícnost.“

Bohumil Dopita, ekonomický poradce se zaměřením na environment
"S Radkem spolupracuji velmi rád, cením si zejména jeho schopnosti velmi rychle porozumět vzniklé právní situaci. Lidskou řečí umí vysvětlit možné dopady jednotlivých kroků a v krátkém čase umí navrhnout účinné řešení s odkazem na relevantní právní úpravu."

Petr Jelínek, provozuje síť hostelů
„Pan Motzke je trpělivý při vyjednávání s protistranou a vnáší do jednání klid a řád, který všichni nakonec pochopí a respektují.“

Pavel Rotigel, revitalizuje rybník jako budoucí městskou rekreační zónu
"Spolupráce s Mgr. Motzkem byla zcela bezproblémová a s výsledkem jeho práce jsem maximálně spokojen. Proto se na něj zase v případě potřeby bez váhání obrátím s vědomím, že jde o vysoce erudovaného a spolehlivého obchodního partnera."

Vanessa Leigh, řídí projekty posuzování shody práva ČR a jiných členských států s právem Evropské unie
"Naše právní konzultační společnost, Milieu Ltd., spolupracovala s Radkem Motzkem na mnoha různých projektech pro Evropskou komisi, zejména Generální ředitelství pro životní prostředí. Tyto projekty se týkaly mimo jiné posuzování správnosti převedení evropských směrnic do národního práva, naposledy se jednalo o směrnici o ochraně podzemních vod 2008/118/EC a směrnici o ochraně před povodněmi 2007/60/EC. Jeho angličtina i právní analýzy mají konstantně velmi dobrou úroveň. Spolupráce s Radkem je pro nás radost, neboť nám odevzdává práci vysoké kvality a odpovídá na naše komentáře včas a na profesionální úrovni."

Petr Korecký, jako umělecký designér buduje veřejný osvětový park
"Spolupráce s Radkem Motzkem nám vyhovuje, je to přesný a důvtipný právník a při jednáních zkušený diplomat. P.S.: Často zapomíná na jednáních bundy a jiné oblečení, při spolupráci s ním se dá celkem slušně zařídit šatník.“