Co umím

Klienti mi říkají, že umím „překládat“ paragrafy do lidské řeči. Tohle pro ně dělám rád, protože nikdo se nemůže řídit právem, kterému nerozumí.

Za 15 let praxe jsem pracoval v mnoha právních oborech.

Největší zkušenosti jsem však získal v následujících oblastech práva:

Jsem členem České společnosti pro stavební právo a rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře.

Vedle výše uvedené specializace zajišťuji svým klientům kompletní agendu v oblasti obchodního práva a soukromého práva. Obchodně právní agendu nabízím jak start-upům tak etablovaným společnostem a zahrnuje především:

  • zakládání obchodních společností, bytových družstev, společenství vlastníků jednotek a spolků;
  • provoz těchto právnických osob, včetně přípravy valných hromad a smluv o výkonu funkce statutárního orgánu;
  • úpravu smluvních vztahů - smlouvy kupní, o dílo a nájemní, obchodní podmínky, licence atp.;
  • pracovní právo, vymáhání pohledávek, zastupování ve správních a soudních řízeních.

Soukromo-právní agenda se týká především rodinného práva, pronájmu nemovitostí a uplatňování práv z vad věcí movitých i nemovitých

Kromě české právní agendy často pracuji na zahraničních projektech v angličtině a němčině. V angličtině analyzuji evropské a české právo pro bruselské auditory. Němčina je pak jazykem některých mých klientů v oblasti obnovitelné energie. A skrývá se v ní kus rodinné přítomnosti a historie. Francouzštinu a polštinu používám spíš soukromě. Nicméně polština a Polsko mě zaujaly natolik, že mi to nedalo, a udělal jsem o nich web.