Důležité upozornění

Důležité upozornění

Prosím považujte obsah tohoto webu za zdroj základních informací a inspirací. Dříve, než na jeho základě učiníte jakékoli rozhodnutí nebo právní kroky, zeptejte se na všechny souvislosti advokáta, kterému důvěřujete. Budu rád, když to budu já.